Turistická oblast Toulava – u Slapské přehrady

Na pomezí středních a jižních Čech se nachází zajímavá turistická oblast Toulava, kde najdeme různé památky a přírodní zajímavosti. Navštívil jsem tu Albertovy
Skály, vyhlídku opata Zaorala, zevně jsem si prohlédl tvrz Křepenice a zámek v Radíči. Také jsem navštívil obec Svatý Jan nad Skrýšovem a skanzen ve Vysokém Chlumci. V tomto článku se zmíním o tvrzi Křepenice, zámku Radíč a vyhlídce opata Zaorala.

První, co mě napadlo, byla věta: Ta oblast se jmenuje Toulava a ví se proč. Nevede sem totiž žádná želeniční trať a autobusové spojení ve volných dnech bývá většinou mizerné. Návštěvník je odkázán na individuální dopravu, buď vlastní auto nebo jízdní kolo. Nejbližší železniční zastávka oblasti, kterou jsem navštívil, je Malá Hraštice, kam se dostaneme vlakem a můžeme v něm přepravovat kolo.

Při příjezdu od Malé Hraštice přes Nový Knín přejedeme přes most řeku Vltavu a opodál na cyklostezce v obci Křepenice narazíme na krásnou vodní renesanční tvrz. Obvykle není přístupná, ale majitel je prý ochotný provést od sklepa až po půdu. I když se do tvrze nedostanete, můžete se kochat pasoucím se stádem ovcí před tvrzí. Renesanční tvrz byla dokončena roku 1584, jak hlásá letopočet na portále. Po kamenném mostě vede dojdeme k vstupní bráně, kterou společně s hlavní budovu zdobí sgrafita, na hlavní budově kolem oken jsou dokonce ornamenty. Uvnitř tvrze dokonce můžeme nalézt zbytky renesanční nástěnných maleb.  Roku 1580 přešla tvrz do rukou Jakubu Krčínovi z Jelčan, známému budovateli rybníků. Před tvrzí je vysazena jeho lípa a také postaven jeho pomník. Po Krčínově smrti měla tvrz přejít předchozímu majiteli Vilému z Rožmberka. Roku 1604 po Krčínově smrti Sedlčany i Křepenice přešly do rukou Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, protože Vilémův dědic Petr Vok mu je prodal. Objekt tvrze byl vážně poškozený úpravou na sýpku.

Dále cestou na kole minete zámek v Nalžovicích a kostel sv. Václava. Pak dorazíte do Radíče, kde se nachází menší zámek a dokonce je přístupný. Byl postaven na místě starší tvrze v raně barokním slohu. U zámku stojí půvabná raně barokní kaple z roku 1682. Prohlídka zámku je uzpůsobena zejména pro rodiny s dětmi. Pokud se dáte po silnici, na jejímž začátku vede žlutá turistická značka, postupně dorazíte do Hrazan, kudy pak pokračujete po žluté a modré turistické značce k oppidiu Hrazany, k vyhlídce opata Metoděje Zaorala a zbytkům hradu Ostromeč.

Metoděj Zaoral byl premonstrátský opat strahovského kláštera, zároveň politik a senátor. Byl přítelem Karla Čapka a organizoval jeho pohřeb. Nechal také postavit sochu sv. Jana Nepomuckého u Svatojánských proudů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *